الان دغدغه های هم سن و سالای من چیه! دغدغه ی من چیه!!؟ 
چرا اینقدر اختلاف هست؟ چون راهی را انتخاب کردی که با بقیه کیلومترها اختلاف داره. 
وقتی تصمیم می گیری توی مسیری حرکت کنی که کسی توی اون حرکت نمی کنه، باید هم اینقدر اختلاف باشه.
از ماست که بر ماست.