اگر تنها یک شاخه گل روی کره زمین باقی مونده باشه و اون هم دست شما باشه باهاش چی کار می کنید؟ یا به کی میدیدش؟