پاییز فصلیه که قبلا دوست داشتنی نبود ولی الان هست، انگار می تونه خاطرات گذشته را زنده کنه، کمی آدم را توی خودش فرو ببره و به در کنار دیگران بودنش بیشتر فکر کنه!
ساخت دستگاه پزشکی در حال انجامه البته با تاخیر. حس خلق یه چیز جدید و تعلقی که نسبت بهش پیدا می کنی لذت بخشه و این امیده که می تونه توی این مسیر ناهموار، حرکت رو به جلو را هموار کنه. به امید روزی که بقیه بتونن ازش استفاده کنن و مشکلاتشون کمتر بشه.