جهان کارگاه خلاقیت ماست

۱۸ مطلب با موضوع «کتاب و جزوه» ثبت شده است

کتاب 1800حرکت و ابزار مکانیکی

از طریق لینک زیر می توانید کتاب 1800حرکت و ابزار مکانیکی را دانلود کنید.

دریافت

حجم:87.6MB

رمز:alleng.blog.ir

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
ابراهیم

کتاب طراحی اجزای شیگلی

از طریق لینک زیر می توانید کتاب طراحی اجزای شیگلی( ویرایش 9) و حل المسایل آن را دریافت کنید.

دریافت کتاب طراحی اجزای شیگلی

دریافت حل المسایل طراحی اجزای شیگلی

رمز:alleng.blog.ir


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
ابراهیم

کتاب BiologicallyInspiredRobotics

دریافت

حجم:9.16MB

رمز:alleng.blog.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

حل المسایل کتاب ریاضی مهندسی kreyszig

حل المسایل کتاب ریاضی مهندسی kreyszig را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.

دریافت

حجم:1.72Mb

رمز:alleng.blog.ir

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

کتاب ریاضی مهندسی Kreyszig

کتاب ریاضی مهندسی Kreyszigویرایش دهم را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.

دریافت

رمز:alleng.blog.ir

حجم:13.5MB

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

کتاب پنیوماتیک پایه Festo به زبان فارسی

از طریق لینک زیر می توانید کتاب پنیوماتیک پایه Festo را به زبان فارسی دریافت کنید.

دریافت

حجم:29.64Mb

رمز:alleng.blog.ir

۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
ابراهیم

حل المسایل کتاب کنترل Ogata

از لینک زیر می توانید حل المسایل کتاب کنترل Ogata را دریافت کنید.

دریافت
حجم:9.47Mb
رمز:alleng.blog.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

کتاب کنترل اوگاتا به زبان فارسی ویرایش پنجم

کتاب کنترل اوگاتا را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.(به زبان فارسی)

دریافت

رمز:alleng.blog.ir

حجم:96.8Mb

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
ابراهیم

حل المسایل کتاب کنترل ِDorf

حل المسایل کتاب کنترل Dorf ویرایش دوازدهم را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.(زبان انگلیسی)

دریافت

حجم:5.4Mb

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

کتاب کنترل Dorf ویرایش دوازدهم

از لینک زیر می توانید کتاب کنترل Dorf را دریافت کنید.

دریافت

حجم:34.3Mb

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم

تقویم شمسی