موضوع:

24حقیقت شگفت‌انگیزUBER

اوبر یک سرویس هم سفری آنلاین است که از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمند به طور خودکار مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد. مشتریان از طریق اپ تلفن تقاضای سواری کرده و موقعیت راننده خود را ردیابی می‌کنند. رانندگان اوبر از خودروی شخصی خود استفاده می‌کنند. اپ اوبر به طور خودکار کرایه را محاسبه کرده و پرداختی را به راننده منتقل می‌کند. در ایران هم کسب و کاری مشابه این وجود دارد.