شکستهای بزرگ در آشپزی!

کیا تا حالا اینطوری آشپزی کردن؟


شبیه کوه آتشفشان شده!!


بف

بفرمایید پیتزا!چه قدر شبیه هم شدن !!این مثلا جوجه تیغی هست !!اینکه که دیگه آخرشه!!ماشالله به این دستان هنرمند!!