این تصویره زیبا با کمک تعداد زیادی میخ ایجاد شده. احسنت به طراحش!!

گلدون های ساخته شده با کمک پرینتر سه بعدی


توربین بادی در ابعاد کوچک برای شارژ موبایلپاکت سیگار جالب