کارآفرینانی که ترک تحصیل کردند...دوستان، ببخشید این چند وقت سرم شلوغه به خاطر همین کمتر فعالیت دارم ولی بازم سعی می کنم به وبلاگاتون سر بزنم .