دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی 16 اردیبهشت 95 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد