هم صندلی ،هم چراغ مطالعه!

صعود کردن لامپی!

چراغ راهنما ،طرح ساعت شنی!

پارکینگ اتومات!

ایده ای برای برش خط مستقیم با قیچی!

اینم از پینگ پونگ چند نفره ،البته یه خورده ناعادلانه است!

وسیله ای مناسب آشپزخانه!

وسیله ای که موقع درس خوندن خیلی به کار میاد!!!