نرم افزار SolidWorks

امروزه با توسعه تکنولوژی و ارتباط روزافزون آن با کامپیوتر روز به روز به نرم افزارهایی که بتوانند در زمینه طراحی نیاز های مهندسان و طراحان را برآورده سازند ، بیشتر احساس می شود .بر اساس نیازهای امروزه ، نرم افزار هایی پا به عرصه صنعت گذارده اند که با قدرت بالا برآورنده ی نیازهای طراحان امروز می باشند. Solidworksاز جمله این نرم افزار هاست که که با قدرت زیاد در زمینه طراحی ، مدلسازی ،نقشه کشی و...به تدریج جایگاه مناسب خود را در عرصه صنعت جهانی یافته است. Solidworks یک نرم افزار بسیار قوی در زمینه طراحی صنعتی می باشد که به سبب سادگی و قدرت فوق العاده از نرم افزارهای روز دنیای طراحی به حساب می آید.این نرم افزاربه طراحان کمک می کند تا در اسرع وقت طرح های خود را ترسیم کرده و مدل ها و نقشه های دلخواه خود را تهیه نمایند. روش معمول کار طراحی در  Solidworksبه این صورت است که ابتدا قطعات مورد نظر در محیطی به نام Part و به صورت سه بعدی ایجاد می شودسپس با مونتاژ کردن قطعات ساخته شده ، مجموعه مونتاژی در محیط Assembly تهیه شده  ودر نهایت در محیط Drawing  نقشه ها تهیه می شوند.در زیر نمونه هایی از پروژه های انجام شده با این نرم افزار آمده است.