شطرنج سه نفره!


چنگال جدید برای خوردن ماکارونی!


اینم از چتر دو نفره!


شستن سر بچه بدون سوزش چشم!!


دو فنجان در یک فنجان!


جداکردن سفیده تخم مرغ !!!