کتاب کنترل اوگاتا را از لینک زیر می توانید دریافت کنید.(به زبان فارسی)

دریافت

رمز:alleng.blog.ir

حجم:96.8Mb