در ویدیوی زیر رباتی را مشاهده می کنید که شبیه پروانه پرواز می کند.این ربات توسط مجموعه ی Festo توسعه یافته است.

دریافت