کتاب روش اجزای محدود لوگان(FEM) ویرایش چهارم را از لینک زیر می تونید دانلود کنید.
دریافت