کتاب طراحی مکانیزم سندور یکی از مراجع کامل و مفید در زمینه ی یادگیری طراحی مکانیزم است که این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

                                                                           رمز فایل:alleng.blog.ir