به امید خدا در این وبلاگ مطالب مفیدی در مورد رشته های مهندسی ،اخبار ،اطلاعیه ها و...قرار خواهم داد.