برداشت شبانگاهی آلوچه از درختان خوابگاه همین الان!!

عکس عزیزان دل در زیر: