یه پست طولانی بعد از مدت ها!

بعد از تصاویر زیر مربوط به یه شهر شناور هست که قراره تا چند ساله آینده ساخته بشه.


تصاویر زیر ساختگی هستن و علی رغم پیچیدگی هایی که دارن با کیفیت بالا و طبیعی جلوه می کنن