یه هرزنامه ای اومده توی قسمت نظرات از طرف Abbie به صورت زیر:

من صادقانه از پازل کشویی نفرت دارم، پس مگر اینکه شما
برخی صبر و شکیبایی دارند، باید درک نکنند که این کار را نکنند.
اطمینان حاصل کنید که ایده خوبی از این که ورزش شامل چه چیزی است
قبل از پذیرش

چند تا از اینا را بذاریم کنار هم فکر کنم بشه به عنوان یه دیوان شعر سبک نو چاپ کرد!!

یکی نیست بگه وات د فاز؟ اینا چی از جون ما میخوان؟

به خاطر کلمه هر...ز...نامه بر ندارن وبلاگمونو ف..ی...ل...ت...ر  کنند!!!

یه مشکلاتی توی خوابگاه به وجود اومده که شاید در موردش بعدا بنویسم!!! به درد آیندتون شاید بخوره :))