قبل از اینکه به تصویر پایین نگاه کنید یکی از رنگ های زیر را انتخاب کنید

قرمز

صورتی

بنفش

آبی

زرد

سبز

نارنجی