با این بافتنی، ایشون تمارض می کنن که گوزن هستن!!


توربین بادی قابل حمل، اینو دستتون می گیرید میرید کوه و دشت و دریا تا خدایی نکرده شارژ گوشیتون تموم نشه!!

این سلفی بیشتر احمقانست تا خلاقانه!! ولی چیکارش میشه کرد دیگه!!!


اینم میزیه که جمع میشه و باز میشه. شاید خیلی کاربردی به نظر نیاد ولی به هر حال یه فکری پشتش بوده!!

این برچسبو داخل کفش زدن که بچه ها جابه جا نپوشنش!!

اینو می بیندی پشت ماشین. دست اهل و عیالو می گیری میری شمال!! اونجا بساط جوج را که آماده کردی میتونی اینو باز کنی و توش استراحت کنی. البته اگه جاده چالوس شلوغ باشه مجبوری اینو وسط خیابون باز کنی!!!

بی ربط : نمره یمان آمد...