استفاده مجدد از لامپ !

سیب پوست کن !

چند پریز در یک پریز!

تمیز کردن راحت برس!

ایده ای جالب مناسب آشپزخانه!

هم متر ،هم پرگار!

با این وسیله همون چند ساعت خواب هم از بعضی ها گرفته میشه!!!

قفل دوچرخه با طرح گل!!

تجربه ی مرغ شدن با این مبل!!!