بیست و چهارمین همایش سالانه ی بین المللی مهندسی مکانیک 7تا9 اردیبهشت95برگزار خواهد شد.محورهای اصلی همایش در زیر آمده است.