از طریق لینک زیر می توانید کتاب طراحی اجزای شیگلی( ویرایش 9) و حل المسایل آن را دریافت کنید.

دریافت کتاب طراحی اجزای شیگلی

دریافت حل المسایل طراحی اجزای شیگلی

رمز:alleng.blog.ir