نمایشگاه ها فرصت های جذابی برای آشنایی با محصولات ،خدمات و تکنولوژی های جدیدی هستند که زمینه ی ورود به حوزه های مختلف را فراهم می کنند.از طریق حضور در این نمایشگاه ها می توان شرکت های پیشتاز در عرصه های مختلف را شناسایی و از تجربیات آنان استفاده کرد.همچنین با باز شدن دریچه هایی نو زمینه ی خلاقیت و نوآوری در فرد شکل می گیرد.از این رو پیشنهاد می شود که از این فرصت های مناسب نهایت استفاده را ببرید.برای آگاهی از نمایشگاه های مختلف در سال 1395 می توانید از لینک زیر تقویم نمایشگاه بین المللی تهران را از زیر دریافت کنید.

 دریافت
حجم: 108 کیلوبایت